1/8-23 sker en mindre prishöjning på vissa tjänster.