Återbesök

Fortsatt behandling och uppföljning av känd skada/problematik.
Uppföljning av rehabplan och eventuella träningsråd.

Tidsåtgång: 45-60 minuter

Pris: 620 kr