När jag behandlar din hund använder jag mig av följande metoder

ELEKTROTERAPI

Behandlingen består i huvudsak av pulserande diadynamisk ström, galvanström och även faradisk ström. (Behandlingen skall alltså inte förväxlas med TENS eller andra enklare strömmar). Genom specifika kombinationer av strömmar och varierande program kan man med elektroterapi behandla en rad olika tillstånd och problem då strömmen verkar retande på vävnaden och cellerna. Elektroterapin har en mycket effektiv, djupgående långvarig effekt Behandlingen är smärtfri.

Följande effekter har elektroterapin:

 • Påskyndar cellernas förnyelseprocess.
 • Ödem och svullander dras bort genom maskinens funktioner, via +/- elektroder.
 • Smärtstillande vid nerv/muskelsmärtor.
 • Djupliggande muskultur, ligament och senor kan behandlas som annars skulle vara svår att nå med massage.
 • Återaktivering av muskler som inte används på ett längre tag eller använts felaktigt.
 • Behandlar vissa inflammationer och kan med fördel användas vid svårläkta, återkommande inflammationstillstånd.

Medicinsk laser

Med en medicinsk laser appliceras laserljus icke-invasivt för att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning. Läkningstiden och därmed konvalescenstiden kan halveras vid användning av laser. Ljuset kan också användas på kroppsdel innan planerad operation för att påbörja läkning och påskynda återhämtning.

Medicinsk massage

Denna form av behandling är en djupgående massage, framtagen för att passa för hundens fysik. Genom massagens utformning når och påverkar den djupt inne i muskeln. Massagen används på både friska och sjuka hundar för att i huvudsak motverka korta och strama muskler. Följaktligen sker också:

 • Ökad blodgenomströmning och syresättning till musklerna.
 • Hunden förmår att använda kroppens delar på rätt sätt och kan där med också bygga upp en stabiliserande och jämn muskultatur.
 • Förbättrar phvärdet i musklerna.
 • Ökar dränagen av slaggprodukter från musklerna genom hundens lymfsystem.
 • Ger friska och följsama muskler som på sikt främjar ledernas optimala rörelser och gör att hunden inte felbelastar leder och kroppsdelar.
 • Minimerar skaderisken vid hård och explosiv aktivering.

Träning

Canineopaten kan hjälpa dig som ägare att lägga upp ett individuellt träningsprogram för din hund. Vissa moment som ingår i upplägget kan komma att kräva besök hos terapeuten medan övrig träning utförs och kontrolleras av dig som hundägare. Canineopaten har goda kunskaper om biomekanik och musklernas samverkan och därmed följer ingående råd om hur olika träningsredskap och hjälpmedel används på ett korrekt sätt.

Manuella terapier

Här ingår bland annat töjningar/ stretch, ledmobilisering.