Benviktsmanschetter kan användas för både friskvård och i rehabiliteringssyfte