Jag finns på plats onsdagar för behandling samt rehabilitering av hundar